Privacy beleid Bojoura Beauty

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Bojoura Beauty, gevestigd aan Dobber 9, 1713 GK in Obdam. Bij het gebruik van de producten en diensten verzamelt Bojoura Beauty persoonsgegevens. U leest hier hoe ik omga met de betreffende informatie, hoe en welke informatie er wordt (of kan worden) verzameld en voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Contactgegevens: www.bojourabeauty.nl, Dobber 9, 1713 GK, Obdam, 06-33922745.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bojoura Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Gegevens met betrekking tot uw behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Bojoura Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van promotiemateriaal
  • U bij een volgend bezoek de juiste behandeling te kunnen bieden

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens
Bojoura Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bojoura Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bojoura Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bojoura Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bojourabeauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan kan ik u verzoeken om uw legitimatiebewijs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bojoura Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bojourabeauty.nl.